Fastighetsbesiktning

När du köper en bostad eller fastighet är det av yttersta vikt att man väljer en besiktningsman som besiktigar huset. Lagen säger nämligen att säljaren inte är ansvarig för fel på bostaden som köparen har haft möjlighet att själv upptäcka. Detta kan ju givetvis få enorma konsekvenser för köparen om fastigheten är behäftad med allvarliga fel som inte upptäckts.

Tänk på att välja en besiktningsman som har ansvarsförsäkring och boka besiktningsmannen i god tid innan då de ofta har mycket att göra.