Trädgårdstjänster

Vi har erfarenhet av skötsel av små som stora trädgårdar åt fastigheter samt bostadsrättsföreningar. Vi anpassar alltid skötseln till den nivå som vi gemensamt bestämmer, vi arbetar kostnadseffektivt och proaktivt för att driftsunderhållet skall hållas på en god nivå.

Vi renoverar gärna innergårdar med trånga trapphus och speciallösningar till en rimlig kostnad. Kontakta oss gärna för offert.