Projektledning

Det operativa arbetet bedrivs alltmer i projektform. Avgörande för resultatet är projektledarens förmåga att planera, styra projektet och leda projektmedlemmarna. 
SMMs projektledning ökar förmågan att kombinera olika kompetenser för analys, planering och styrning samt skapa ett effektivt samarbets-klimat. SMMs projektledning ger en bred, affärsmässig syn på projekt som arbetsmetod för att nå din verksamhets mål genom bl a att:

  • Få hjälp med tekniska förslag för kretslopp anpassade till VVS-system
  • Projektera värmesystem baserade på förnybara värmekällor
  • Projektera VA-system om kommunal anslutning ej används
  • Projektera ventilationssystem för naturlig ventilation
  • Energibalansräkningar
  • Projektledning i renoveringar inom alla former