Energianalys

Syftet med en energianalys är att kartlägga och analysera fastighetens energianvändning. Att få kontroll på vilken energi som köps in och vad energin används till är grunden i allt arbete med energieffektivisering. Det finns mycket du kan spara på när det gäller din energiförbrukning. Det finns många tips där du kan göra besparingar.

• Hur ska du göra för att sänka din elräkning och spara på vår miljö?
• Hur kan du få smarta energispartips som gör att du kan spara mycket pengar!

SMM Facility Service AB har den kompetens och sina erfarna medarbetare och partners som kan förse dig med

• Förstudier med kort teknisk och ekonomisk redovisning
• Genomarbetade tekniska förslag för traditionella eller nya idéer
• Förfrågningsunderlag med utvärdering av anbud
• Besiktning, kontinuerlig eller slutbesiktning
• Drift och funktionsuppföljning
• Teoretiska grundstudier för enskilda komponenter eller större system.

Varför Energideklaration?
Lagkravet om energideklaration gäller flerbostadshus, lokaler, specialbyggnader större än 1000 m2 samt villor vid försäljning och uthyrning. Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i ditt fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av så kallade växthusgaser. Det är sedan upp till fastighetsägaren själv om denne vill utföra de rekommenderade åtgärderna.